english language

UAB „STUPA“ svetainėje lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą ir el.pašto adresą) bei demografinius duomenis (pavyzdžiui, amžių ar lytį). Pateikdami asmeninę informaciją UAB „STUPA“ jūs kartu sutinkate ir leidžiate UAB „STUPA“ ir su juo susijusioms įmonėms naudoti ir tvarkyti šią informaciją ir duomenis pateikiant Jums informaciją, norint susisiekti su Jumis verslo reikalais ar UAB „STUPA“ ir su juo susijusioms įmonėms vidinei statistikai tvarkyti.

Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams UAB „STUPA“ negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesantis susaistytas kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. Įmonės pavadinimas neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.

UAB „STUPA“ svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. UAB „STUPA“ nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

Atsakomybės apribojimai